شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نور (واقع در استان مازندران)

این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی